Siedziby

Klub Taneczny "Forum" posiada piękn± salę balow± w siedzibie klubu przy ulicy Fabrycznej 1 w Zabrzu.

Szkoła Tańca
Beaty i Andrzeja Dominiak
Tel.
032 276 33 87